Menu

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI LIETUVOJE

Lietuvių bendruomenėms užsienio šalyse 2017-01-17 Nr. D3-24 (1.8)

DĖL PRIĖMIMO MOKYTIS VILNIAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus lietuvių namai planuoja priimti mokytis lietuvių kilmės vaikus gyvenančius ar gyvenusius užsienyje.
Vilniaus lietuvių namai – tai akredituota gimnazija, kuri skaičiuoja jau dvidešimt septintus savo veiklos metus. Gimnazijoje mokymai vyksta lietuvių kalba. Vaikai visiškai nemokantys lietuvių kalbos jos mokosi išlyginamojoje klasėje, kurioje per vienerius metus išmokstama lietuvių kalbos ir toliau sėkmingai galima tęsti mokslus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrojo ugdymo programas.
Sėkmingai gimnaziją baigusiems mokiniams išduodamas brandos atestatas, suteikiantis teisę ir toliau mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose, profesinio mokymo mokyklose.
Šiuo metu gimnazijoje pagal Bendrojo ugdymo programas ir planus mokosi 351 lietuvių kilmės mokinys iš 33 pasaulio šalių. Gimnazija turi bendrabutį. Po pamokų gimnazijoje veikia vienuolika neformaliojo ugdymo būrelių, mokiniai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje. Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių lietuvių kalbos mokymui, bendrųjų kompetencijų ugdymui, socializacijai ir integracijai į Lietuvos gyvenimą, teikiama informacinė, psichologinė, socialinė-pedagoginė pagalba, padedama mokiniams greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje.
Maloniai prašome Jūsų, esant galimybei, informuoti tautiečius, nuolat ar laikinai gyvenančius užsienyje, apie galimybę jų vaikams mokytis Vilniaus lietuvių namuose.
Vilniaus lietuvių namai priima ir moko:
-užsieniečių;
-Lietuvos piliečių, išvykusių / parvykusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikus;
-lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonis.
Mokiniai, negyvenantys Vilniuje, yra apgyvendinami bendrabutyje ir maitinami nemokamai.
Informacija visais klausimais teikiama:
Direktorius Gintautas Rudzinskas, tel. +370 5 269 5173, el. p. direktorius@lnamai.lt,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė, tel. +370 5 269 5473, el. p. vilma.balciuniene@lnamai.lt,
Socializacijos skyriaus vedėja Ineta Baubinienė, tel. +370 5 269 5473, el. p. ineta.baubiniene@lnamai.lt,
Raštinės vedėja Ilona Smalskienė, tel. +370 5 269 5173, el. p. ilona@lnamai.lt,
bendruoju gimnazijos el. p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.
Daugiau informacijos apie gimnaziją galima sužinoti interneto svetainėje www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt.

Parašykite komentarą